TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 90 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
attpth2986 
 Sở Công Thương triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019

Ngày 15/01/2019, Sở Công Thương đã có Văn bản số 56/SCT-KTATMT yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và một số phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019.

thattpyt2018 
 Thông qua tập huấn nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm cho các học viên

Ngày 19/10/2018, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy tổ chức tập huấn, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý trên địa bàn huyện Yên Thủy.

tkattptt18 
 Sở Công Thương Hòa Bình tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018

Ngày 12/9/2018, Sở Công Thương Hòa Bình ban hành Công văn số 1190/SCT-KTATMT yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và Chi cục Quản lý thị trường triển khai thực hiện một số nội dung nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018.

thattpt818 
 Các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm

Ngày 24/8/2018, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong đã tổ chức Tập huấn, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý trên địa bàn huyện Cao Phong.

Nhằm kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm các khâu sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, chú trọng hậu kiểm đối với các cơ sở có sản phẩm công bố cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm. Vừa qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212