TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 85 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

tkattptt18 
 Sở Công Thương Hòa Bình tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018

Ngày 12/9/2018, Sở Công Thương Hòa Bình ban hành Công văn số 1190/SCT-KTATMT yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và Chi cục Quản lý thị trường triển khai thực hiện một số nội dung nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018.

thattpt818 
 Các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm

Ngày 24/8/2018, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong đã tổ chức Tập huấn, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý trên địa bàn huyện Cao Phong.

Nhằm kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm các khâu sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, chú trọng hậu kiểm đối với các cơ sở có sản phẩm công bố cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm. Vừa qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung.

attp6d2180 
 An toàn thực phẩm là vấn đề ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến sức khỏe con người, được xã hội rất quan tâm

         An toàn thực phẩm là vấn đề quan tâm của toàn xã hội, nó có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần to lớn trong việc đảm bảo sức khoẻ con người và chất lượng cuộc sống. Trong thời gian qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh. 

tatvstt18 
 Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018

Nhằm mục đích tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình đã ban hành Văn bản số 442/SCT-KTATMT về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và Chi cục Quản lý thị trường triển khai một số nội dụng cụ thể:

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212