TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

attpm8 
 Công ty TNHH Minh Trung chú trọng về an toàn thực phẩm

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngăn chặn có hiệu quả việc sử thực phẩm không an toàn. Vừa qua, Sở Công Thương ban hành công văn yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố triển khai một số nội dung:

attp617 
 Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm

Vấn đề an toàn thực phẩm đã và đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Trong thời gian qua, hàng loạt các vụ thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Chưa bao giờ vấn đề an toàn sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng lại trở nên nhức nhối như hiện nay. Trước thực tế đó, năm 2017 Sở Công Thương Hòa Bình đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý về an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh.

thbl 
 Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức lớp Tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP và tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm

          Nhằm nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất và kinh doanh thực phẩm trong các nhóm hàng thuộc phạm vi quản lý của Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương, phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố. Ngày 14/4/2017, Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức lớp Tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) và tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm. 

ttattpm 
 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Nhằm tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo đúng sự phân công, phân cấp của Bộ Công Thương. Sở Công Thương đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình. 

 am9
 Sở Công Thương tăng cường Công tác quản lý về an toàn thực phẩm ngành Công Thương

Trong năm 2016, Sở Công Thương Hòa Bình đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212