An toàn thực phẩm
attp617 
 Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm

Vấn đề an toàn thực phẩm đã và đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Trong thời gian qua, hàng loạt các vụ thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Chưa bao giờ vấn đề an toàn sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng lại trở nên nhức nhối như hiện nay. Trước thực tế đó, năm 2017 Sở Công Thương Hòa Bình đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý về an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017 Sở Công Thương Hòa Bình đã có nhiều chỉ đạo cương quyết, kịp thời công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của ngành để tổ chức triển khai, thực hiện. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức và pháp luật về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm; tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP cho 80 cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý; Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho 70 cán bộ làm công tác ATTP tuyến tỉnh, huyện, thành phố; Xây dựng mô hình chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Nghĩa Phương, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; In 350 tờ rơi tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm; Viết  tin, bài về ATTP đăng trên Website Sở Công Thương, bản tin Công Thương để tuyên truyền đến cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước của ngành tại địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn thực phẩm giả, kém chất lượng, gian lận thương mại trong lưu thông sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Tổ chức thành lập 01 Đoàn kiểm tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh, tham gia 04 đoàn kiểm tra và chủ trì 02 Đoàn kiểm tra liên ngành. Trong các đợt thanh, kiểm tra này, đã có trên 479 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các điều kiện đảm bảo sản xuất, kinh doanh, xử lý 233 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính 292.900.000 đồng; tịch thu tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá 43.032.000 đồng.

Phát huy những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở Công Thương Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành trên địa bàn; tổ chức các lớp tập huấn và xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm; hướng dẫn và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm góp phần đưa hoạt động quản lý về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương đi vào nề nếp, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập