An toàn thực phẩm
thbl 
 Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức lớp Tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP và tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm

          Nhằm nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất và kinh doanh thực phẩm trong các nhóm hàng thuộc phạm vi quản lý của Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương, phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố. Ngày 14/4/2017, Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức lớp Tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) và tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm. 

           Tại lớp Tập huấn, các học viên đã được nghe giảng viên trường Đào tạo cán bộ Công Thương Trung ương phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm 2010; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; Nghị định số 38/2012/NĐ-TTg ngày 25/4/2012 quy định chi tiết một số điều của luật ATTP, những quy định, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Thông tư số 45/2012/TT-BCT về hoạt động kiểm tra chất lượng ATTP trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm Bộ Công Thương,…Tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm; các mối nguy trong thực phẩm.

Thông qua lớp Tập huấn đã cung cấp đầy đủ thông tin, kịp thời giải đáp các thắc mắc cũng như đề ra những phương hướng, cách thức giải quyết đáp ứng yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm, giúp cho các học viên hiểu rõ và nắm chắc kiến thức, quy định của nhà nước trong việc đảm bảo vệ sinh ATTP và phân cấp quản lý về ATTP. Từ đó, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến từng hộ sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các xã, thị trấn; góp phần đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP, hạn chế các trường hợp ngộ độc, đồng thời tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từng bước đi vào kỷ cương, nề nếp.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập