TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
attpth2986 
 Sở Công Thương triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019

Ngày 15/01/2019, Sở Công Thương đã có Văn bản số 56/SCT-KTATMT yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và một số phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019.

          Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019; phối hợp với ngành Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt; tăng cường kiểm tra, giám sát trong ngành và liên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019 tại địa phương.

Đối với phòng Kỹ thuật an toàn và môi trường làm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành số 2; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019 tại các huyện: Mai Châu, Lương Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương kết quả triển khai.

Đối với Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019 trên đia bàn tỉnh.

Đối với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với các phòng chuyên môn và các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đăng các tin bài tuyên truyền các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm; đưa tin, tuyên truyền các hoạt động thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Nguồn: phòng KTAT&MT

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212