An toàn thực phẩm
thattpt818 
 Các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm

Ngày 24/8/2018, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong đã tổ chức Tập huấn, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý trên địa bàn huyện Cao Phong.

          Tại Tập huấn,các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm như Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn; Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm. Kết thúc Tập huấn các học viên làm bài kiểm tra và 100% đạt yêu cầu, được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

       Trong thời gian qua, Sở Công Thương thường xuyên phối hợp mở các lớp tập huấn, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao kiến thức thực hành an toàn thực phẩm góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giải quyết kịp thời nhu cầu cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm giúp cho cơ sở thực hiện đúng các quy định.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập