TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Nhằm kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm các khâu sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, chú trọng hậu kiểm đối với các cơ sở có sản phẩm công bố cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm. Vừa qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung.

Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường chủ trì hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018 theo Kế hoạch số 82/KH-BCĐATTP ngày 04/6/2018 của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thực hiện hậu kiểm về tự công bố sản phẩm, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm/nhóm sản phẩm tại phụ lục IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và theo đúng nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó thông qua công tác hậu kiểm tuyên truyền chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, trách nhiệm của cơ sở/người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong bảo đảm an toàn thực phẩm; phổ biến, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Việc triển khai công tác hậu kiểm góp phần ngăn chặn được cơ bản tình trạng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn; phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212