TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 135 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
attp6d2180 
 An toàn thực phẩm là vấn đề ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến sức khỏe con người, được xã hội rất quan tâm

         An toàn thực phẩm là vấn đề quan tâm của toàn xã hội, nó có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần to lớn trong việc đảm bảo sức khoẻ con người và chất lượng cuộc sống. Trong thời gian qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh. 

          Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Đăng tải nhiều tin bài về an toàn thực phẩm tại Website của Sở Công Thương, Bản tin Công Thương. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước của ngành tại địa phương.

Bên cạnh đó, Sở Công ThươngHòa Bình đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn thực phẩm giả, kém chất lượng, gian lận thương mại trong lưu thông, sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Theo đó, đã kiểm tra 680 cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, số vụ xử lý vi phạm là 298 vụ, số tiền phạt vi phạm hành chính là 255,4 triệu đồng, giá trị hàng hóa tịch thu tiêu hủy là 13,378 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, nắm bắt tình hình, hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của ngành để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phối hợp với các đơn vị chức năng tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212