TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 78 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
kltp1217 
 Các cơ sở được kiểm tra đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm

        Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Vừa qua, Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại 40 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương quản lý trên địa bàn tỉnh.

          Qua kiểm tra, các cơ sở đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm như: thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký, có giấy chứng nhận theo quy định đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; duy trì các điều kiện cơ sở vật chất theo quy định đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, nguyên liệu và phụ gia dùng trong sản xuất đều có nguồn gốc rõ ràng.

Trong thời gian tới, để công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được thực hiện tốt nữa thì Sở Công Thương sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tới các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn các quy định tại Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Cập nhật liên tục danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phát sinh mới trên địa bàn quản lý; Thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện, kiểm tra cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền theo quy định.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212