TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 3 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
ttantoantp1117 
 Sở Công Thương tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương quản lý trên địa bàn tỉnh

Nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương. Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Quyết định về việc kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương quản lý trên địa bàn tỉnh.

         Theo đó, thời kỳ kiểm tra từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm kiểm tra tại cơ sở. Thời hạn kiểm tra là 20 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở; kiểm tra hiện trạng về tình hình thực hiện, duy trì các điều kiện an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra và đề xuất xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212