TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 17 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
attpm8 
 Công ty TNHH Minh Trung chú trọng về an toàn thực phẩm

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngăn chặn có hiệu quả việc sử thực phẩm không an toàn. Vừa qua, Sở Công Thương ban hành công văn yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố triển khai một số nội dung:

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn;

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguyên liệu đưa vào chế biến thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý; phối hơp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các sự cố gây mất an toàn thực phẩm tại địa phương;

Tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn, xử lý nghiêm việc nhập lậu, lưu thông, kinh doanh các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ có khả năng gây mất an toàn trên địa bàn;

Tăng cường quản lý để ngăn chặn rượu, bia, nước giải khát giả, kém chất lượng, gian lận thương mại trong lưu thông hàng hóa; bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với những sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương; Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm những quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm;

Tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 43/2017/QH12 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; Kết luận số 1NKL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212