Ai đang online

Đang có 11 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

thbl 
 Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức lớp Tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP và tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm

          Nhằm nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất và kinh doanh thực phẩm trong các nhóm hàng thuộc phạm vi quản lý của Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương, phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố. Ngày 14/4/2017, Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức lớp Tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) và tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm. 

ttattpm 
 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Nhằm tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo đúng sự phân công, phân cấp của Bộ Công Thương. Sở Công Thương đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình. 

 am9
 Sở Công Thương tăng cường Công tác quản lý về an toàn thực phẩm ngành Công Thương

Trong năm 2016, Sở Công Thương Hòa Bình đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh.

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC CÁ NHÂN:

02183.899.225

Thi hanh hien phap 2013 copy