An toàn môi trường công nghiệp
ktra 
 Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế tại Công ty CP Thái Cường

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ 1năm 2017, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Công Thương, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra 22 doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 24/5 đến 15/6/2017, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc. Song song đó tuyên truyền các quy định, kiến thức về bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội đối với công tác ATVSLĐ

            Nội dung kiểm tra tại các doanh nghiệp tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất và phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc hướng dẫn, triển khai tổ chức Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 trên địa bàn các huyện, thành phố của BCĐ Tháng hành động về ATVSLĐ huyện, thành phố.

         Qua kiểm tra tại một số đơn vị của đoàn kiểm tra liên ngành mới đây cho thấy, sự thay đổi về nhận thức của những người đứng đầu doanh nghiệp đã tạo nên chuyển biến tích cực trong công tác ATVSLĐ-PCCN, thể hiện rõ nhất là các đơn vị đã chủ động phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành trong thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo ATVSLĐ-PCCN tại đơn vị thay vì trốn tránh hoặc đối phó như trước. Việc thực hiện công tác an toàn PCCC, phòng nổ cũng được các cơ sở, doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động như cải tạo nhà xưởng, xây dựng hệ thống chống nóng, chống ồn, hút hơi khí độc, hút bụi, chiếu sáng, cung cấp nước uống sạch, bố trí hệ thống vệ sinh đầy đủ, xây dựng nhà ăn tập thể, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện kịp thời điều trị bệnh nghề nghiệp và bố trí việc làm thích hợp.... tại một số cơ sở doanh nghiệp đoàn kiểm tra liên ngành làm việc cho biết “Với tiêu chí đảm bảo sức khỏe để làm việc hiệu quả, hiện nay, các phân xưởng đều được bố trí rộng rãi, thoáng mát, an toàn. Các chất thải được bỏ ở hố quy định và xử lý theo quy trình đã được Sở Công Thương, Sở TN-MT đồng ý. Cùng với việc đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, công ty còn vận động người lao động trồng thêm nhiều cây xanh, xây dựng vườn hoa cây cảnh, cải tạo môi trường sinh thái trong khuôn viên nhà máy, góp phần làm xanh, sạch, đẹp môi trường nơi làm việc. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở nhà máy từng bước được kiện toàn và phát huy tốt chức năng trong hoạt động kiểm tra, đôn đốc người lao động đảm bảo ATVSLĐ”.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, đoàn kiểm tra liên ngành cũng chỉ ra một số tồn tại thường gặp như: Công tác tập huấn, trang bị kiến thức về ATVSLĐ, bảo vệ môi trường chưa thường xuyên; tỉ lệ người lao động trong các doanh nghiệp được khám sức khỏe định kỳ còn thấp; cán bộ phụ trách bảo hộ lao động ở cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác này còn ít. Ở một số doanh nghiệp, người lao động, nhất là lao động tự do, chưa có ý thức chấp hành tốt các quy định về ATVSLĐ-PCCN. Sau khi kết thúc kiểm tra tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tình hình cụ thể cần thường xuyên tự kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ định kỳ; bổ sung lực lượng tham gia PCCC tại chỗ; bố trí thời gian làm việc cho người lao động hợp lý, ký hợp đồng với cơ sở y tế địa phương; bổ sung, thay thế đầy đủ phương tiện PCCC, tổ chức huấn luyện cho đội PCCC cơ sở; xây dựng kế hoạch và mở sổ cấp phát bảo hộ lao động hàng năm góp phần phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập