An toàn môi trường công nghiệp
pccncn 
 Các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 28 tháng 11năm 2016 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình đã nghiêm túc triển khai thực hiện, trên cơ sở đôn đốc hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. Ngày 22/12/2016 Sở Công Thương ban hành Công văn số 1515/SCT-KTAT-MT về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong đó chỉ đạo Phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dungtheo Chỉ thị số 14/CT-BCT; Ban hành Quyết định số 276/QĐ-SCT ngày 22/12/2016 của Giám đốc Sở về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại các đơn vị, doanh nghiệp ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

                Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra một số đơn vị. Kết quả ghi nhận các đơn vị, doanh nghiệp ngành Công Thương cơ bản chấp hành tốt các quy định pháp luật trong công tác PCCC: công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC đã được quan tâm chú trọng; Công tác tự kiểm tra an toàn PCCCđối với cơ sở được thực hiện tố; Phương tiện, dụng cụ PCCC và chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy tại cơ sở được trang bị đầy đủ; Các cơ sở đều thành lập đội phòng cháy chữa cháy, có phương án chữa cháy, sổ theo dõi công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy...Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn có một số tồn tại hạn chế tại một số cơ sở như: Chưa niêm yết các quy định, nội quy về PCCC; các biến chỉ dẫn về PCCC; dụng cụ phương tiện PCCC tại cơ sở chưa để đúng nơi quy định; Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác PCCC của đơn vị cấp trên chủ quản, các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC chưa được cập nhật, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy chưa được thường xuyên liên tục.

Để Công tác PCCC thực hiện được tốt hơn, Sở Công Thương đề nghịlực lượng chuyên ngành về PCCC cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các mặt hàng có nguy cơ cháy nổ cao, các cửa hàng xăng dầu, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ…;Tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp hướng dẫn các biện pháp PCCC theo hình thức liên ngành phối hợp sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCCC, đảm bảo các đơn vị thực hiện tốt công tác PCCC tại chỗ; Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt công tác PCCC tại các cơ sở; khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC, đồng thời xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

Tin mới

Viết bởi Ban biên tập