TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 1359 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
 z2935314211897 ca17327e9eda4f05343bbc4bc14c652a

Cán bộ Sở Công Thương phát tặng làn nhựa đi chợ cùng túi nilon thân thiện với môi trường tới nhân dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ngày 12/11/2021, tại Trung tâm thương mại AP Plaza, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình), Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền về chống rác thải nhựa và tặng 240 chiếc làn nhựa đi chợ cùng túi nilon thân thiện với môi trường tới nhân dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

 IMG 1185 1
 Sở Công Thương tích cực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

 Artboard 15 3 602x400
Sở Công Thương xây dựng dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Công văn số 6473/VPUBND-CNXD ngày 18/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 08/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025; Sở Công Thương xây dựng dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

 4 Feb 2021 063455 GMTchup man hinh copy
 Sở Công Thương triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Ngày 01/6/2021, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1037/SCT-KTATMT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương.

mt 1 2310201815 copy 
 Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương Hòa Bình năm 2021 là tuyên truyền giảm thiểu sử dụng túi nilon khó phân hủy

Ngày 09/4/2021, Sở Công Thương Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 564/KH-SCT về việc Ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2021. Với mục đích định hướng các nội dung và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công Thương theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tuyên truyền, vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức thay đổi hành vi thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, thu gom, phân loại các sản phẩm đã qua sử dụng hoặc tái sử dụng để giảm thiểu khối lượng chất thải cần xử lý, góp phần giảm thiểu tác hại đến môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212