hc56 
 Đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt phát biểu tại Hội nghị

Ngày 07/4/2017, Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức Hội nghị xét duyệt đề cương nhiệm vụ “Thu thập, đánh giá tác động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp đến môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 48/QĐ-SCT ngày 27/3/2017 của Giám đốc Sở Công Thương; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và Tổ thực hiện nhiệm vụ.