TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 16 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Ngày 25/8/2021, Bộ Y tế có Văn bản số 7028/BYT-TB-CT gửi Bộ Công Thương về việc phối hợp đảm bảo các điều kiện sản xuất, cung ứng ôxy phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công Thương cung cấp danh sách, thông tin liên hệ, thông tin về năng lực lưu trữ chiết nạp, năng lực vận chuyển, năng lực cung cấp thiết bị của các đơn vị san chiết ôxy y tế trên địa bàn theo từng tỉnh/thành phố.

ho so xin giay phep nhap khau tien chat cong nghiep 2 

Sở Công Thương tăng cường kiểm soát sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất công nghiệp, N2O trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/5/2021, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1020/SCT-KTATMT yêu cầu các cơ sở có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất công nghiệp, N2O trên địa bàn tỉnh.

hc05521 
 Sở Công Thương đẩy mạnh công tác quản lý hóa chất

Nâng cao năng lực công tác quản lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các đơn vị có hoạt động hóa chất về việc thực hiện các quy định an toàn, phòng chống cháy nổ, phát tán chất độc hại; tuyên truyền ý thức chấp hành an toàn hóa chất là những phương án mà Sở Công Thương đã và đang thực hiện nhằm đưa hoạt động sử dụng hóa chất trong công nghiệp tại các doanh nghiệp từng bước đi vào nề nếp.

hqdefault 
 Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nhằm đảm bảo các hoạt động có liên quan tới sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất nguy hiểm đi vào nề nếp, đúng quy định của nhà nước về quản lý an toàn hóa chất. Ngày 28/02/2020, Sở Công Thương đã ra Quyết định số 19/QĐ-SCT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

thhc19ktcn1 
 Sở Công Thương  tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về hóa chất cho các cán bộ quản lý nhà nước; các doanh nghiệp có hoạt động Hóa chất trên địa bàn tỉnh

Trong những năm gần đây, ảnh hưởng của hóa chất đến môi trường sinh thái và sức khỏe của con người, đặc biệt là người lao động ngày càng được quan tâm. Việc sản xuất, kinh doanh, tồn chứa và sử dụng hóa chất luôn chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trong đó, có thể gây ra nhiều tai nạn lao động lớn và nhiều loại bệnh nghề nghiệp hiểm nghèo như bệnh ung thư, vô sinh, ảnh hưởng đến sự phát triển thai nhi, biến đổi gen…

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212