TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 17 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
hqdefault 
 Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nhằm đảm bảo các hoạt động có liên quan tới sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất nguy hiểm đi vào nề nếp, đúng quy định của nhà nước về quản lý an toàn hóa chất. Ngày 28/02/2020, Sở Công Thương đã ra Quyết định số 19/QĐ-SCT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

thhc19ktcn1 
 Sở Công Thương  tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về hóa chất cho các cán bộ quản lý nhà nước; các doanh nghiệp có hoạt động Hóa chất trên địa bàn tỉnh

Trong những năm gần đây, ảnh hưởng của hóa chất đến môi trường sinh thái và sức khỏe của con người, đặc biệt là người lao động ngày càng được quan tâm. Việc sản xuất, kinh doanh, tồn chứa và sử dụng hóa chất luôn chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trong đó, có thể gây ra nhiều tai nạn lao động lớn và nhiều loại bệnh nghề nghiệp hiểm nghèo như bệnh ung thư, vô sinh, ảnh hưởng đến sự phát triển thai nhi, biến đổi gen…

hc56 
 Đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt phát biểu tại Hội nghị

Ngày 07/4/2017, Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức Hội nghị xét duyệt đề cương nhiệm vụ “Thu thập, đánh giá tác động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp đến môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 48/QĐ-SCT ngày 27/3/2017 của Giám đốc Sở Công Thương; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và Tổ thực hiện nhiệm vụ.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212