Xuất nhập khẩu
stvhbn 
 Sở Công Thương thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đây là những quyết sách được đặt nhiều kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực đổi mới, tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp vào sự đồng hành, sát cánh của Nhà nước, các cấp ngành và hệ thống công chức cùng tham gia phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình, trong thời gian qua, Sở Công Thương đã triển khai đồng bộ và thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Sở Công Thương đã rà soát các thủ tục hành chính do Sở giải quyết có liên quan đến việc hỗ trợ đối với các doanh nghiệp đề xuất UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung. Công khai minh bạch trên trang Web của Sở về thủ tục hành chính và niêm yết công khai tại trụ sở của Sở Công Thương; Quán triệt đến toàn bộ cán bộ công chức của Sở Công Thương về đạo đức công vụ, cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”;  Thường xuyên cung cấp, phổ biến thông tin và hướng dẫn cho các doanh nghiệp trên địa bàn về thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế (ASEAN, WTO, APEC, ASEM…) và các hiệp định thương mại, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do “thế hệ mới” Việt Nam đã tham gia ký kết, đã hoặc sắp có hiệu lực (VKFTA, AEC, VEFTA, TPP...) hoặc đang đàm phán (RCEP, VN-EFTA...) để góp phần nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư; Nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ở vùng nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công; Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và tiếp cận thị trường nội địa và xuất khẩu.

Để phát huy tốt những thành quả đã được, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ thường xuyên thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và có theo dõi, kiểm tra, giám sát tổ chức triển khai thực hiện tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nhằm kịp thời giải quyết các vướng mắc của các doanh nghiệp trong ngành, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết đề ra để góp phần hỗ trợ xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình có đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong quá trình hội nhập.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập