Xuất nhập khẩu
thang 112 
 Các doanh nghiệp của tỉnh đã tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường xuất khẩu

Trong xu thế phát triển tất yếu của nền kinh tế, đặc biệt từ đầu năm 2007 khi nước ta chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Hòa Bình đã không ngừng nỗ lực tranh thủ thời cơ, phát huy các lợi thế để tham gia vào tiến trình đổi mới và hội nhập của cả nước, tận dụng tốt cơ hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.

              Xác định hội nhập kinh tế quốc tế là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, trong thời gian qua, các sở, ban, ngành của tỉnh đã rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý; kiến nghị, chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng và ban hành mới các văn bản nhằm đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế mà Việt Nam đã ký kết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư của tỉnh được đẩy mạnh theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 59 dự án được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 04 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 24,5 triệu USD và 55 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 3.982 tỷ đồng. Để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đó là phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển thị trường, xúc tiến thương mại; hoàn thiện chính sách thương mại, tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nghiên cứu đánh giá trên cơ sở khoa học để xác định rõ danh mục các mặt hàng xuất khẩu thực sự có tiềm năng, có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong bối cảnh mới của thị trường thế giới nhằm định hướng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 791,9 triệu USD, tăng 24,48% so với cùng kỳ, thực hiện 100% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 635 triệu USD, tăng 29,52% so với cùng kỳ, thực hiện 100% kế hoạch năm.

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh vẫn còn những hạn chế tồn tại như: Nhận thức về vị trí, vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế ở một số ngành, địa phương chưa sâu. Trình độ tay nghề của người lao động địa phương còn chưa đồng đều, ý thức kỷ luật lao động chưa cao dẫn đến năng suất lao động thấp chưa đáp ứng được nhu cầu lao động chất lượng cao của doanh nghiệp FDI nên rất khó khăn trong quá trình kêu gọi đầu tư vào tỉnh.

Để đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian tới tỉnh tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các nội dung và chính sách của tỉnh về thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế để doanh nghiệp, người dân hiểu và nắm vững các chính sách, pháp luật liên quan đến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế, về những cơ hội và thách thức khi gia nhập Hiệp định đối tác song phương và đa phương. Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư mà thành phần tham dự là các nhà đầu tư và tài trợ trong và ngoài nước; thông qua đó giới thiệu các danh mục dự án kêu gọi đầu tư làm căn cứ cho các nhà đầu tư nghiên cứu, xem xét lựa chọn dự án để thực hiện. Triển khai hiệu quả các thỏa thuận quốc tế đã ký kết; chủ động nghiên cứu mở rộng hợp tác quốc tế theo phương châm đa dạng hoá đối tác, lĩnh vực hợp tác và chú trọng hiệu quả hợp tác.

Nguồn: phòng QLĐT&HTQT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập