Xuất nhập khẩu
dntthnktqth 
 Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 trên địa bàn tỉnh ước đạt 616,15 triệu USD

         Thời gian qua, hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

      Với tinh thần chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, trong năm 2018, tình hình thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Hòa Bình đã đạt được một số kết quả nhất định, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nổi bật như: Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 ước đạt 616,15 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 490,27 triệu USD; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 32.520 tỷ đồng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 10,5% so với năm 2017. Năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 36 dự án được cấp phép đầu tư, trong đó có 34 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký khoảng 6.398 tỷ đồng và 02 dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký 240 nghìn USD… Các dự án được thực hiện trên địa bàn đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, cải thiện điều kiện sống và nâng cao ý thức cho nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Về hoạt động đối ngoại, Hòa Bình tiếp tục triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, triển khai hợp tác phát triển khoa học công nghệ với thành phố Gimjae Hàn Quốc; thực hiện thỏa thuận chi tiết giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hủa Phăn và Biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Luông Pha Bang, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh cũng bộc lộ một số hạn chế đó là: Tốc độ phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao chưa nhiều. Nguồn lao động tuy dồi dào song chất lượng nguồn lực và ý thức kỷ luật lao động chưa cao.

Trong thời gian tới để đẩy mạnh hơn nữa tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch; tăng cường phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; tích cực thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; nâng cao năng lực cạnh tranh đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá, phát triển thương mại dịch vụ, phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Nguồn: phòng QLĐT&HTQT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập