Thời sự trong ngày

2 nhóm mặt hàng có xuất xứ từ CHDCND Lào là gạo và lá thuốc lá sẽ được áp dụng thuế suất nhập khẩu bằng 0%.

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 56/2015/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Theo đó, áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm đối với 2 nhóm mặt hàng có xuất xứ từ CHDCND Lào, gồm: gạo và lá thuốc lá với thuế suất nhập khẩu bằng 0%.

Cụ thể, hạn ngạch nhập khẩu gạo là 70.000 tấn, gồm: thóc, gạo lứt, gạo Thai Hom Mali và loại khác.

Hạn ngạch nhập khẩu lá thuốc lá là 3.000 tấn, bao gồm: lá thuốc lá chưa tước cọng: loại Virginia đã sấy bằng không khí nóng, loại Virginia chưa sấy bằng không khí nóng, loại Burley, loại khác được sấy bằng không khí nóng; lá thuốc lá đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ: loại Virginia đã sấy bằng không khí nóng, loại Virginia chưa sấy bằng không khí nóng, loại Oriental, loại Burley, loại khác đã sấy bằng không khí nóng; phế liệu lá thuốc lá là cọng thuốc lá…

Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định.

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động (tổng lượng hàng nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% trừ đi số lượng đã nhập khẩu của từng mặt hàng).

Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu mặt hàng gạo theo hạn ngạch thuế quan.

Đối với mặt hàng lá thuốc lá, chỉ những thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài mới được phép nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu). Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Tải Thông tư tại đây

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User