Góp ý dự thảo văn bản

Ngày 16/4/2021, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 628/SCT-VP về việc góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, Sở Công Thương đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo. Để đảm bảo nội dung của dự thảo đúng quy định, đồng thời đảm bảo đúng quy trình về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương đề nghị: Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố cho ý kiến đối với bản dự thảo. Ý kiến góp ý của quý cơ quan xin được gửi về Sở Công Thương trước ngày 10/5/2021. (Quá thời hạn nêu trên các cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia bằng văn bản thì coi như nhất trí với nội dung của dự thảo).

(Dự thảo chi tiết đính kèm)

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập