Tin hoạt động ngành
sxcntm22017 
 Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 02/2017 trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.150 tỷ đồng

Tháng 02/2017 hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã trở lại ổn định sau Tết nguyên đán. Nguồn cung hàng hoá phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ; Kim ngạch xuất khẩu giữ được mức tăng trưởng. Các mặt hàng xuất, nhập khẩu tập trung ở 1 số nhóm hàng phổ biến như: hàng may mặc, linh kiện điện tử, sản phẩm kim loại, hàng nông sản. Kim ngạch nhập khẩu tăng nhẹ là do nhập nguyên, phụ liệu phục vụ các đơn hàng xuất khẩu tăng cộng với việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị của doanh nghiệp nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2017; Sản xuất công nghiệp tiếp tục có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Cụ thể:

Về lĩnh vực công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.150 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng đầu năm 2017 đạt 4.120 tỷ đồng, tăng 16,06% so vói cùng kỳ, thực hiện 15,34 % kế hoạch năm; Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp 02 tháng đầu năm 2017 ước tăng 9,62% so với cùng kỳ năm 2016.

Về thương mại – dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.835 tỷ đồng tăng 0,27% so với tháng trước, lũy kế 2 tháng đạt 3.665 tỷ đồng, thực hiện 16,64% kế hoạch năm, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 34,2 triệu USD, lũy kế 2 tháng ước đạt 67,9 triệu USD tăng 1,48% so với tháng trước, so với cùng kỳ tăng 29,2%, đạt 14,60% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 31,2 triệu USD, lũy kế 2 tháng ước đạt 62 triệu USD tăng 1,3% so với tháng trước, so với cùng kỳ tăng 32,08%, đạt 14,45% kế hoạch năm. Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,0 triệu USD, lũy kế 2 tháng ước đạt 5,9 triệu USD tăng 3,45% so với tháng trước, so với cùng kỳ tăng 5,36%, đạt 16,39% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 31,5 triệu USD, lũy kế 2 tháng ước đạt 62,1 triệu USD tăng 2,94% so với tháng trước, tăng so với cùng kỳ 14,75%, đạt 15,84% kế hoạch năm; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2017 ước tăng khoảng 0,1% so với tháng trước, tăng 0,69% so với tháng 12 năm 2016. Chỉ số giá tăng chủ yếu do nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD, nguyên nhân là do tăng giá gas, theo khảo sát một số doanh nghiệp kinh doanh gas trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 2/2017 giá gas tăng khoảng 5% so với tháng trước, tương đương tăng khoảng 2.300đ/kg.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập