An toàn thực phẩm
 am9
 Sở Công Thương tăng cường Công tác quản lý về an toàn thực phẩm ngành Công Thương

Trong năm 2016, Sở Công Thương Hòa Bình đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Chỉ thị thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 về việc Quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương; Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương và Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình. Trong năm 2016, Sở Công Thương Hòa đã xây dựng Kế hoạch số 781/KH-SCT ngày 20/7/2016 về bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra Sở còn triển khai thực hiện công tác quản lý An toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh như: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm đến UBND các huyện, thành phố để cập nhật thông tin kịp thời phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường đặc biệt là các dịp lễ, Tết, tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại, hàng thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Năm 2016, Sở Công Thương Hòa Bình đã thành lập 01 đoàn thanh tra chuyên ngành và 01 đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm; Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; đã xử lý 514 vụ vi phạm, phạt vi phạm hành chính là 541.130.000 đồng, tịch thu hàng hóa 77.339.000 đồng.

Nhìn chung công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương tuy mới được phân cấp quản lý nhưng với sự cố gắng của tập thể phòng chuyên môn, sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Sở, trong năm 2016 đã triển khai một cách hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực phân cấp quản lý, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Phát huy những thành quả đã đạt được. Trong thời gian tới, Sở Công Thương Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của ngành để phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phối hợp với các đơn vị chức năng để tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, hướng dẫn các cơ sở, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý thực hiện đúng các quy định để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; triển khai thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương và Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm phát động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Sở Công Thương quản lý.

Nguồn: Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường

Tin mới

Viết bởi Ban biên tập