An toàn môi trường công nghiệp
ho-quang-20210106094603734 
 Sở Công Thương tăng cường quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác khoáng sản

Ngày 15/3/2021, Sở Công Thương Hòa Bình đã có Văn bản số 380/SCT-KTATMT yêu cầu các đơn vị chủ sở hữu hồ chứa quặng đuôi trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Theo đó, chủ sở hữu chịu trách nhiệm lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy trình vận hành hồ chứa quặng đuôi phù hợp với điều kiện thực tế, dựa trên các thông số thiết kế của hồ chứa quặng đuôi đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Thực hiện bảo trì hồ chứa quặng đuôi. Xây dựng, lắp đặt hệ thống giám sát an toàn, lập nhật ký để theo dõi kết quả giám sát, cảnh báo và có biện pháp xử lý khi các giá trị thông số giám sát vượt quá giá trị thiết kế của hồ chứa quặng đuôi đã được phê duyệt. Lắp đặt hệ thống quan trắc chuyển vị dọc theo đỉnh đập, vai đập, thân đập để theo dõi diễn biến chuyển vị không gian của đập chắn theo 02 (hai) phương vuông góc; các hồ chứa quặng đuôi lớn và hồ chứa quặng đuôi nguy hại phải thực hiện quan trắc chuyển vị. Kiểm soát thấm trong đập. Giám sát mực nước và dòng chảy đến hồ chứa. Theo dõi trạng thái ứng suất. Theo dõi các khu vực xung quanh hồ chứa. Các thiết bị đóng mở cống, đập tràn vận hành bằng năng lượng điện phải có nguồn điện dự phòng; kiểm tra nguồn điện dự phòng trước mùa mưa lũ và định kỳ hàng tuần trong mùa lũ để đảm bảo hệ thống này luôn sẵn sàng hoạt động. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hồ chứa. Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hồ chứa quặng đuôi. Hàng năm, chủ sở hữu phải xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra hồ chứa. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập