An toàn môi trường công nghiệp
kttmab 
 Hòa Bình tăng cường công tác an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Trong thời gian qua các đơn vị khai thác khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh để xảy ra các tai nạn lao đng gây thiệt hại về người và tài sản cho Doanh nghiệp và người lao động, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực. Nguyên nhân chủ yếu là do các đơn vị khai thác khoáng sản không tuân thủ các quy trình quy phạm kỹ thuật an toàn, thực hiện khai thác không theo thiết kế đã được thấm định, phê duyệt.

           Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại. Vừa qua, Sở Công Thương đã ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị sử dụng VLNCN, đặc biệt đối với các đơn vị đã có những vi phạm theo Thông báo số 584/TB-VPUBND ngày 26/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung như:Dừng sử dụng VLNCN để khai thác khoáng sản tại những vị trí có nguy cơ gây mất an toàn. Tập trung làm đường lên mỏ và thực hiện khai thác cắt tầng theo đúng thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Chỉ được phép sử dụng VLNCN để khai thác khoáng sản sau khi thi công hoàn chỉnh tuyến đường lên mỏ và cắt tầng theo đúng thiết kế; Sử dụng người lao động phải có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao. Thực hiện thi công khai thác theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm hiện hành; Đối với 45 đơn vị nằm trong danh sách các tổ chức, cá nhân bị tạm dừng việc khai thác theo giấy phép đã được cấp để thực hiện khắc phục các vi phạm theo Thông báo số 584/TB-VPUBND. Nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội dung Thông báo, chỉ sử dụng VLNCN để khắc phục những tồn tại, vi phạm trong quá trình hoạt động khai thác đảm bảo tuyệt đối an toàn trong khu vực mỏ.

Ngoài ra, Sở Công Thương Hòa Bình phối hợp với Sở Xây dựng và các Cơ quan chức năng kiểm tra việc sử dụng VLNCN để thi công khai thác mỏ theo thiết kế, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi Giấy phép sử dụng VLNCN đối với những trường hợp sử dụng VLNCN không đúng mục đích làm đường lên mỏ và thực hiện khai thác cắt tầng.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập