An toàn môi trường công nghiệp
ujyjyukyuk 
 Sở Công Thương Hòa Bình ban hành Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018 ngành Công Thương

Vừa qua, Sở Công Thương Hòa Bình ban hành Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018 ngành Công Thương với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 2 năm 2018 được tổ chức từ ngày 01/5 – 31/5/2018 với các hoạt động đa dạng và thiết thực được tổ chức xuyên suốt trong và sau tháng hành động ATVSLĐ.

          Theo đó, Sở Công Thương Hòa Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sản xuất ngành Công Thương thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về ATVSLĐ, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm các quy định về công tác an toàn của các tổ chức cá nhân. Chỉ đạo các doanh nghiệp ngành Công Thương thực hiện, hưởng ứng thực hiện tốt Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 2 và thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2018. Phối hợp thanh, kiểm tra kỹ thuật an toàn trong sản xuất tại 8-10 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Công Thương, đặc biệt là các đơn vị có sử dụng máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, vật liệu nổ công nghiệp.

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành Công Thương: Tiếp tục duy trì các hoạt động thường xuyên về ATVSLĐ theo qui định pháp luật và tập trung vào một số nội dung cơ bản như sau: Xây dựng chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ và tổ chức triển khai thực hiện trong cơ sở sản xuất kinh doanh; Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng; Rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đầy đủ về các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn cho các nhóm đối tượng cần phải huấn luyện, người lao động theo qui định; Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động…

Thông qua việc tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018 ngành Công Thương góp phần phát huy ý thức, trách nhiệm cộng đồng của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập