An toàn Hóa chất
hc56 
 Đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt phát biểu tại Hội nghị

Ngày 07/4/2017, Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức Hội nghị xét duyệt đề cương nhiệm vụ “Thu thập, đánh giá tác động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp đến môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 48/QĐ-SCT ngày 27/3/2017 của Giám đốc Sở Công Thương; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và Tổ thực hiện nhiệm vụ.

        Tại Hội nghị xét duyệt, sau khi nghe Tổ thực hiện trình bày báo cáo tóm tắt đề cương nhiệm vụ. Các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận nhất trí đánh giá việc “Thu thập, đánh giá tác động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp đến môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường” là rất cần thiết giúp Sở Công Thương điều tra tình hình sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất, VLNCN tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp đến môi trường; Đánh giá hiện trạng và mức độ hiệu quả của các công trình, phương án giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, từ đó có những giải pháp cụ thể để tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động công nghiệp nói riêng và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh nói chung.Tuy nhiên, để việc thu thập, đánh giá đạt kết quả tốt các thành viên Hội đồng đề nghị Tổ thực hiện nhiệm vụ bổ sung thêm phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chỉnh sửa bố cục đề cương nhiệm vụ cho phù hợp,...

Kết luận Hội nghị xét duyệt đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề nghị Tổ thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, chỉnh sửa hoàn thiện đề cương nhiệm vụ để trình Sở Công Thương phê duyệt triển khai.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Viết bởi Ban biên tập