Xuất nhập khẩu
IMG 5748 
 Các doanh nghiệp của tỉnh Hòa Bình đã tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia để mở rộng thị trường xuất khẩu

Năm 2021 là năm đầy khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tác động đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, công tác hội nhập kinh tế quốc tế trong năm 2021 của tỉnh Hòa Bình phần nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện "mục tiêu kép" - vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh với tinh thần "chống dịch như chống giặc", vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế, xã hội nên công tác hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm 2021, các sở, ban, ngành của tỉnh đã rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý; kiến nghị, chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng và ban hành mới các văn bản nhằm đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế mà Việt Nam đã ký kết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư của tỉnh được đẩy mạnh theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh có tổng số 651 dự án đang hoạt động; trong đó, có 39 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 616,4 triệu USD và 612 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 134.876,2 tỷ đồng. Để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đó là phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển thị trường, xúc tiến thương mại; hoàn thiện chính sách thương mại, tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nghiên cứu đánh giá trên cơ sở khoa học để xác định rõ danh mục các mặt hàng xuất khẩu thực sự có tiềm năng, có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong bối cảnh mới của thị trường thế giới nhằm định hướng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.218 triệu USD, tăng 18,02% so với năm 2020, đạt 100% kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu đạt 980 triệu USD, tăng 12% so với năm 2020, đạt 100% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh vẫn còn những hạn chế tồn tại như: Một số nội dung chương trình, kế hoạch triển khai còn chưa đạt kết quả mong muốn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt như xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản, nhất là xuất khẩu nông sản theo mùa vụ. Hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã còn thấp, thiếu liên kết theo chuỗi giá trị, chưa hình thành được vùng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn nên chưa cung ứng được theo nhu cầu và tiêu chuẩn quốc tế. Chất lượng nguồn lao động chưa cao, số lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật ở một số ngành nghề quan trọng còn thiếu.

Để đẩy mạnh hơn nữa quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong thời gian tới tỉnh Hòa Bình tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, chính sách của Chính phủ, của tỉnh về thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh. Triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại lớn của tỉnh, các hội nghị, hội thảo bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường mở rộng, phát triển quan hệ với cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực tại Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động và đổi mới phương thức xúc tiến vận động, thu hút vốn FDI, ODA, NGO vào địa bàn tỉnh; tích cực tìm kiếm đối tác, thị trường cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Nguồn: Phòng Quản lý thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập