Xuất nhập khẩu
 IMG 5748

Công nhân của Công ty TNHH may Rns Global tạo ra sản may để xuất khẩu

Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình tích cực tham gia tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Xác định hội nhập kinh tế quốc tế là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, 6 tháng đầu năm 2021, các sở, ban, ngành của tỉnh đã rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý; kiến nghị, chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng và ban hành mới các văn bản nhằm đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế mà Việt Nam đã ký kết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư của tỉnh được đẩy mạnh theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 12 dự án được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó, có 11 dự án trong nước với số vốn đăng ký là 252,39 tỷ đồng và 01 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 6,5 triệu USD. Để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đó là phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển thị trường, xúc tiến thương mại; hoàn thiện chính sách thương mại, tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nghiên cứu đánh giá trên cơ sở khoa học để xác định rõ danh mục các mặt hàng xuất khẩu thực sự có tiềm năng, có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong bối cảnh mới của thị trường thế giới nhằm định hướng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 578,879 triệu USD, tăng 29,64% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 506,051 triệu USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh vẫn còn những hạn chế tồn tại như: Một số nội dung chương trình, kế hoạch triển khai còn chưa đạt kết quả mong muốn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt như xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản, nhất là xuất khẩu nông sản theo mùa vụ. Nhận thức về vị trí, vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế ở một số ngành, địa phương chưa sâu. Chất lượng nguồn lao động chưa cao, số lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật ở một số ngành nghề quan trọng còn thiếu. Nguồn kinh phí bố trí chi cho đào tạo nguồn nhân lực hàng năm còn thấp.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh Hòa Bình tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, chính sách của Chính phủ, của tỉnh về thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh. Tăng cường mở rộng, phát triển quan hệ với cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực tại Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động và đổi mới phương thức xúc tiến vận động, thu hút vốn FDI, ODA, NGO vào địa bàn tỉnh; tích cực tìm kiếm đối tác, thị trường cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt việc cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài tới tìm hiểu, khảo sát đầu tư.

Nguồn: Phòng QLĐT&HTQT

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập