Khuyến công

Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2039/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

(Quyết định chi tiết đính kèm)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập