Khuyến công

Ngày 17/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

(Quyết định chi tiết đính kèm)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập