Khuyến công

Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc phê duyệt các đề án khuyến công địa phương năm 2020.

(Quyết định chi tiết đính kèm)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập