Công ngiệp

Ngày 30/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

(Quyết định số 1317/QĐ-UBND chi tiết đính kèm)

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập