An toàn môi trường công nghiệp
 Artboard 15 3 602x400
Sở Công Thương xây dựng dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Công văn số 6473/VPUBND-CNXD ngày 18/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 08/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025; Sở Công Thương xây dựng dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương được xây dựng nhằm đưa ra lộ trình và các ưu tiên thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường của ngành, tập trung vào các nội dung: Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường ngành Công Thương đảm bảo đồng bộ, tránh chồng chéo. Bên cạnh đó, ngăn chặn, kiểm soát các nguồn chất thải gây ô nhiễm và phòng ngừa các sự cố môi trường; Sử dụng hiệu quả các loại tài nguyên, nâng cao tỷ trọng tái chế, tái sử dụng các loại phế liệu, sản phẩm phụ và chất thải, hướng tới xây dựng, phát triển và đảm bảo mục tiêu cơ cấu lại ngành Công Thương theo hướng bền vững, phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường; tăng cường năng lực giám sát và thông tin về chất lượng môi trường.

Mục tiêu đến năm 2025, 70-90% nguồn thải trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm được đánh giá, kiểm kê, hoàn thiện cơ sở dữ liệu; 80% tổng lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy điện, nhà máy hóa chất, phân bón được tái chế, tái sử dụng và xử lý làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, san lấp,... đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 100% các doanh nghiệp ngành Công Thương được tập huấn và phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường.

Để đạt mục tiêu trên, kế hoạch đưa ra một trong các nhiệm vụ, giải pháp là rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương. Trong đó, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu và đề xuất xây dựng hoặc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương; xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương, tập trung vào một số loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đẩy mạnh hướng dẫn thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải công nghiệp; xây dựng các quy định nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, túi nilon, chất thải khó phân hủy từ các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ...

Đồng thời, phòng ngừa, kiểm soát, xử lý và loại bỏ các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương. Đánh giá môi trường tổng hợp với một số khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao như: các trung tâm năng lượng, cụm công nghiệp...đẩy mạnh quản lý an toàn bãi thải, cải tạo phục hồi môi trường, xử lý chất thải của hồ chứa quặng đuôi trong khai thác và chế biến khoáng sản.

Tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường thông qua các ấn phẩm truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng, các lớp tập huấn. Tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Thúc đẩy thí điểm các mô hình công nghiệp xanh trong các ngành công nghiệp. Xây dựng mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững các sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường, gắn với phát triển ngành công nghiệp môi trường. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình thí điểm cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sinh thái, thân thiện môi trường.

Hiện tại dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. đang được Sở Công Thương xin ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành liên quan trước khi trình UBND tỉnh theo quy định.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập