An toàn môi trường công nghiệp
 4 Feb 2021 063455 GMTchup man hinh copy
 Sở Công Thương triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Ngày 01/6/2021, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1037/SCT-KTATMT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương.

Theo đó, ngày 30/11/2020 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021. Để triển khai xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở giữ liệu môi trường ngành Công Thương, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngành Công Thương triển khai đăng ký tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu môi trường của đơn vị theo mẫu đề nghị cấp tài khoản truy cập theo quy định và gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập