An toàn môi trường công nghiệp
mt 1 2310201815 copy 
 Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương Hòa Bình năm 2021 là tuyên truyền giảm thiểu sử dụng túi nilon khó phân hủy

Ngày 09/4/2021, Sở Công Thương Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 564/KH-SCT về việc Ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2021. Với mục đích định hướng các nội dung và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công Thương theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tuyên truyền, vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức thay đổi hành vi thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, thu gom, phân loại các sản phẩm đã qua sử dụng hoặc tái sử dụng để giảm thiểu khối lượng chất thải cần xử lý, góp phần giảm thiểu tác hại đến môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Theo đó, nội dung của kế hoạch là tuyên truyền giảm thiểu sử dụng túi nilon khó phân hủy. Sở Công Thương Hòa Bình xây dựng các nhiệm vụ cụ thể giao cho phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình, BQL chợ các huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức lớp tập huấn phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và tuyên truyền về tác hại của túi nilon khó phân hủy cho Ban quản lý chợ, Trung tâm thương mại, Siêu thị, các hộ tiểu thương; tổ chức mít tinh và báo cáo tổng kết sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Việc ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2021 giúp nhận diện, xác định các thách thức, vấn đề về môi trường, cũng như thống kê, kiểm soát các nguồn thải từ các hoạt động công nghiệp và thương mại là hết sức cần thiết nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước có các giải pháp cụ thể, tránh bị động trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với các sự cố môi trường.

Nguồn: Phòng KTAT&MT 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập