An toàn Hóa chất
ho so xin giay phep nhap khau tien chat cong nghiep 2 

Sở Công Thương tăng cường kiểm soát sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất công nghiệp, N2O trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/5/2021, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1020/SCT-KTATMT yêu cầu các cơ sở có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất công nghiệp, N2O trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu các cơ sở có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, sử dụng, tồn trữ tiền chất công nghiệp, tránh thất thoát vào sản xuất ma túy; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ trước ngày 15/01 hàng năm theo quy định và báo cáo đột xuất về tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, sử dụng, tồn trữ tiền chất công nghiệp. Tuân thủ các quy định về sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế nói chung, hóa chất N2O nói riêng, đặc biệt quy định về kiểm soát hóa chất hạn chế của Luật hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng năm theo quy định về tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, sử dụng tồn trữ, danh sách mua bán hóa chất N2O.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập