An toàn Hóa chất
hqdefault 
 Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nhằm đảm bảo các hoạt động có liên quan tới sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất nguy hiểm đi vào nề nếp, đúng quy định của nhà nước về quản lý an toàn hóa chất. Ngày 28/02/2020, Sở Công Thương đã ra Quyết định số 19/QĐ-SCT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

        Theo đó, thời kỳ kiểm tra từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm kiểm tra tại tổ chức được kiểm tra. Thời hạn kiểm tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: Kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm quy định về hoạt động hóa chất; tổng hợp, báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh và Bộ Công Thương các biện pháp quản lý trong lĩnh vực hoạt động hóa chất.

Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra và đề xuất xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập