Thương mại

     Ngày 13/9/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/9/2016 về việc thực hiện Chương trình phát triển thương mại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(Kế hoạch chi tiết đính kèm)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập