Năng lượng

Ngày 19/3/2021, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025.

(Kế hoạch chi tiết đính kèm)

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập