Tin trong nước

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, trong năm 2016, Bộ sẽ thực hiện bãi bỏ và đơn giản hóa tổng số 31 thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, bãi  bỏ 10 TTHC cấp Trung ương, đơn giản hóa 19 TTHC cấp Trung ương và 02 TTHC cấp tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Công Thương đã có kế hoạch rà soát, đơn giản hoá quy định, TTHC năm 2016.

Theo đó, 9 nhóm TTHC trong các lĩnh vực: Công nghiệp nặng; quản lý cạnh tranh; cấp giấy phép kinh doanh rượu; cấp giấy phép sản xuất rượu; cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá; cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, máy móc, nguyên liệu chế biến thuốc lá; cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, máy móc, nguyên liệu chế biến thuốc lá; vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ sẽ được rà soát và đơn giản hóa.

Về công tác thẩm tra, thẩm định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật, ông Vũ Bá Phú, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) cho biết, kết quả thẩm tra cho thấy trong số 32 văn bản quy phạm pháp luật được đề xuất xây dựng trong năm 2015 làm phát sinh thêm 82 TTHC mới, sửa đổi bổ sung 32 TTHC và bãi bỏ 51 TTHC trong lĩnh vực công thương.

“Sự gia tăng về số lượng TTHC được ban hành mới, sửa đổi và bãi bỏ trong năm 2016 chủ yếu là do yêu cầu phải chỉnh sửa các văn bản quy phạm pháp luật ngành công thương để phù hợp với quy định mới tại các luật mới được Quốc hội ban hành, như Luật Đầu tư 2014 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015”, đại diện Vụ Kế hoạch cho biết.

Về kế hoạch hành động để thực hiện công tác cải cách TTHC, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan công khai các TTHC đã được các bộ, cơ quan, địa phương chuẩn hóa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia trước 30/6/2016.

Đồng thời, hoàn thành việc chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 6/1/2015 và niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên mạng internet và tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết TTHC để người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ánh về chính sách, TTHC và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC.

Thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua mạng hoặc dịch vụ bưu điện.

Nguồn: baochinhphu.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User