An toàn đập
 thuy dien hoa binh 1
Sở Công Thương yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình triển khai thực hiện các nội dung nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc quy trình liên hồ trên lưu vực sông Hồng trong mùa mưa lũ

Để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi hồ Hòa Bình xả lũ, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, sản xuất của nhà nước và nhân dân trong mùa mưa lũ năm 2021 trên địa bàn tỉnh, ngày 01/6/2021, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1030/SCT-QLNL đề nghị Công ty Thủy điện Hòa Bình triển khai thực hiện các nội dung sau:

Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Sở Công Thương tại Công văn số 595/SCT-QLNL ngày 13/4/2021 về việc tăng cường công tác quản lý an toàn điện, an toàn đập thủy điện trước, trong và sau mùa mưa lũ 2021; Thông báo số 945/TB-SCT ngày 21/5/2021 thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và vận hành khai thác công trình thủy điện của Chủ đập các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức kiểm tra công tác an toàn đập, nhất là an toàn đối với công trình điều tiết và các trang thiết bị phục vụ vận hành xả lũ, phát hiện kịp thời các hư hỏng, sự cố để có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn .

Rà soát kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho công trình thủy điện Hòa Bình và khu vực hạ du đập thủy điện Hòa Bình, đặc biệt là thông tin liên lạc, quan trắc, cảnh giới tại các khu vực nguy hiểm đảm bảo cảnh báo kịp thời đến chính quyền, người dân khu vực chịu ảnh hưởng khi Nhà máy thủy điện Hòa Bình xả lũ, nhất là trong các tình huống xả lũ khẩn cấp, vào ban đêm. 

Kiểm tra, rà soát về số lượng và tình trạng hoạt động của hệ thống theo dõi, giám sát phục vụ vận hành, điều tiết lũ.

Phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình theo Quy chế phối hợp giữa Công ty thủy điện Hòa Bình và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện Hòa Bình hàng năm.

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra, đặc biệt là sự cố gây mất an toàn đập.

Khẩn trương hoàn thiện Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Hòa Bình theo nội dung Công văn số 883/SCT- QLNL ngày 18/5/2021 và Công văn số 944/SCT- QLNL ngày 21/5/2021 gửi về Sở Công Thương để xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập