An toàn đập
ktatdtmc 
 Đoàn kiểm tra tại Nhà máy thủy điện So Lo (địa chỉ: xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình)

Ngày 22/4/2021, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 29/QĐ-SCT về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và vận hành khai thác công trình thủy điện của Chủ đập các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

       Theo đó, thời kỳ kiểm tra là từ ngày 16/4 đến ngày được kiểm tra; trong quá trình kiểm tra nếu có vấn đề liên quan thì kiểm tra trước và sau thời điểm trên. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ:

Đối với các nhà máy thủy điện đã hoàn thành phát điện thương mại: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa nước và vận hành khai thác công trình thủy điện của Chủ đập các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh trong việc: Kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước; lập, rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa nước; quan trắc công trình đập, hồ chứa nước; quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng; kiểm tra đập, hồ chứa nước (trước, trong và sau mùa mưa lũ), báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước; kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước; bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước và lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập; cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện; lập, rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; xây dựng, phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập; công tác chuẩn bị về nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão; thực hiện cung cấp thông tin liên quan đến hồ chứa theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Đối với các nhà máy thủy điện đang triển khai thi công xây dựng: Thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, công trình thủy điện và công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; cụ thể: Công tác chuẩn bị về nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão; xây dựng và thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công.

Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra và đề xuất xử lý các đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa nước và vận hành khai thác các công trình thủy điện.

                                          Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng +

                                           Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Châu

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập