Chỉ đạo, điều hành

Ngày 21/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số  993/UBND-KGVX về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

(Văn bản số  993/UBND-KGVX chi tiết đính kèm)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập