Chỉ đạo, điều hành

Ngày 20/6/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số  4696/TB-VPUBND về Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tính Bùi Văn Khánh tại cuộc họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố ngày 18/6/2021.

(Thông báo số  4696/TB-VPUBND chi tiết đính kèm)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập