TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 80 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 IMG 1863

Giảng viên trao đổi những thông tin về nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu

Ngày 18/10/2021, Sở Công Thương tổ chức Hội thảo về nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, cán bộ quản lý một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hội thảo đã trao đổi những nội dung cơ bản về nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu, cụ thể: Chính sách phát triển thương mại trong nước (thực trạng các chính sách phát triển hạ tầng thương mại trong nước; những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển hạ tầng thương mại ở tỉnh Hòa Bình; chính sách quản lý hạ tầng thương mại và chính sách khuyến khích hỗ trợ sản xuất kinh doanh); quan điểm chủ trương chính sách của nhà nước về hoạt động ngoại thương (thực trạng hoạt động ngoại thương của Việt Nam; thực trạng hoạt động ngoại thương của tỉnh Hòa Bình; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, phát triển hoạt động ngoại thương; một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại thương cho tỉnh Hòa Bình).

Thông qua hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, phương pháp, kỹ năng cho các học viên về các vấn đề hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay và các quy định về xuất nhập khẩu. Từ đó, giúp các học viên cụ thể hóa công tác thực tiễn trong thời gian tới phù hợp với xu hướng hiện nay.

Nguồn: Phòng Quản lý thương mại

 

 

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8