Xuất nhập khẩu
 IMG 1697
Đồng chí Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương và đồng chí Nguyễn Huy Nhuận – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết Chương trình phối hợp

Ngày 16/9/2021, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa 02 cơ quan Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông, lâm thủy sản Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Dự và đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương, đồng chí Nguyễn Huy Nhuận – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc 02 Sở.

Với mục đích phát huy vai trò quản lý nhà nước của hai cơ quan, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng và khẳng định thương hiệu nông sản của tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó tập trung chú trọng vào công tác sản xuất gắn với thị trường; phát triển thị trường trong nước, trọng tâm là thành phố Hà Nội và hướng tới xuất khẩu. Đồng thời, đảm bảo công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh được kịp thời và sự chỉ đạo, điều hành của hai cơ quan được thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong công tác phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh Hòa Bình.

Nội dung phối hợp và trách nhiệm thực hiện, bao gồm: Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm; công nghiệp hóa nông nghiệp; thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ; xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu nông, lâm, thủy sản; quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Hai cơ quan thống nhất giao Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) là đơn vị đầu mối chủ trì, chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc để trao đổi, thống nhất tham mưu cho Lãnh đạo hai Sở trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đảm bảo thiết thực và hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp. Định kỳ hàng năm, hai cơ quan luân phiên chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả và đề xuất bổ sung nội dung Chương trình phối họp để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nguồn: Phòng Quản lý thương mại

 

 

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập