TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 25 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
v1 ICOS 

Hình minh họa (Internet)

Ngày 19/8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang ký Quyết định số 1529/QĐ-UBND ban hành Nội quy Trụ sở tiếp công dân tỉnh Hòa Bình. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội quy nêu rõ: Trụ sở tiếp công dân tỉnh Hòa Bình là nơi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, thời gian tiếp công dân trong ngày làm việc: Đối với mùa hè: Buổi sáng từ 07 giờ 00’ đến 11 giờ 30’; buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’. Đối với mùa đông: Buổi sáng từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ; trong đó thời gian tiếp công dân trong ngày là: Buổi sáng từ 8 giờ 00’ đến 11 giờ 30’; buổi chiều từ 14 giờ 00’ đến 17 giờ 00’.  

Nội quy cũng nêu rõ về quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đồng thời nêu trách nhiệm cụ thể của người tiếp công dân: Lắng nghe ý kiến trình bày của công dân, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân về những nội dung liên quan do công dân trình bày. Phong cách, thái độ làm việc ân cần, hòa nhã, thận trọng, quan điểm đúng đắn và cương quyết, đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong công tác tiếp công dân; Hướng dẫn, giải thích cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật; tiếp nhận đơn hoặc hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền; Không sách nhiễu, gây phiền hà hoặc cản trở đối với việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Giữ bí mật thông tin người tố cáo theo quy định của pháp luật;  Yêu cầu người có hành vi vi phạm nội quy tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, Nội quy cũng quy định những trường hợp được từ chối tiếp công dân gồm: Người trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hay một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; có hành vi cản trở các hoạt động bình thường của Trụ sở Tiếp công dân, của người thi hành công vụ hoạc vi phạm Nội quy tiếp công dân; Người lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, xúi giục, kích động người khác nhằm gây rối, xuyên tạc, bôi nhọ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

                                                                                                                                                                                              Nguồn hoabinh.gov.vn

 

tập huấn 2 
 
 tập huấn 2

Thạc sỹ Phạm Thị Minh Nguyệt truyền đạt

kiến thức tại buổi tập huấn an toàn thực phẩm

Tháng 8/2015 Sở Công Thương đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở và phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố. Tham dự khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Đình Khanh, Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các học viên tham gia lớp tập huấn.

 Lớp tập huấn đã triệu tập được hơn 80 học viên tham gia, các học viên được Thạc sỹ Phạm Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học và an toàn thực phẩm phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm như chính sách của nhà nước về an toàn thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin giáo dục, tuyên truyền về an toàn thực phẩm...

Buổi tập huấn thành công tốt đẹp, các học viên phấn khởi tiếp thu kiến thức cơ bản được quy định tại Luật an toàn thực phẩm, hiểu về vai trò của an toàn thực phẩm, tầm quan trọng và trách nhiệm của quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đặc biệt được truyền đạt kiến thức các chuyên đề hữu ích phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh; các yêu cầu về an toàn thực phẩm cần đáp ứng trong quá trình thẩm định thực tế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

 

lớp tập huấn 
 

Ngày 04/8/2015 Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội tổ chức khai giảng lớp tập huấnbồi dưỡng kiến thức về sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả năm 2015 với đối tượng học viên là cán bộ quản lý của các Hợp tác xã, tổ hợp tác xã sản xuất, kinh doanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, điện năng trên địa bàn tỉnh.

 lớp tập huấn

Các học viên tại lớp tập huấn kiến thức về sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Lớp tập huấn đã được nghe đồng chí Lại Hùng Tiến, Chuyên gia đến từ Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội truyền đạt kiến thức về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nguyên tắc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu tổng quan về sản xuất sạch hơn, chiến lược về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp…

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được tiếp thu những nội dung quan trọng và thiết thực về sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả như chính sách của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quản lý việc sử dụng năng lượng của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; quản lý phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trách nhiệm quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; kiến thức liên quan đến tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp như khái niệm, lợi ích, nguyên tắc; việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại Việt Nam nói chung và Hòa Bình nói riêng; khái niệm phát triển bền vững trong công nghiệp; việc tiết kiệm nhiên liệu và năng lượng trong sản xuất; đồng thời lồng ghép các bài thực hành, thảo luận theo nhóm qua đó giúp nâng cao nhận thức cho học viên trực tiếp thực hiện những phương án và giải pháp sản xuất sạch hơn…

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cung cấp những thông tin hữu ích, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; nắm bắt được kiến thức, các bước đánh giá, giới thiệu các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, lợi ích và các kỹ năng áp dụng sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, giảm thiểu và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và đảm bảo phát triển bền vững.

IMG 7661
 

 

 IMG 7661

Đ/c Vũ Mai Hồ, TUV, Giám đốc Sở

phát biểu tại Hội nghị

   Ngày 7/7/2015, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; Thường trực Công đoàn ngành Công Thương; Đồng chí Trưởng (Phó) Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng kinh tế thành phố; Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường; Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng Sở, Văn phòng Chi cục QLTT và Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khanh - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương trình bày Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Công Thương Hòa Bình và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm 2015, ngành Công thương Hòa Bình đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo từ Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.495 tỷ đồng, tăng 18,18% so với cùng kỳ, thực hiện 48,86% kế hoạch năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2015 đạt 7.630 tỷ đồng, tăng 30,43% so với cùng kỳ, thực hiện 49,13% kế hoạch năm; Kim ngạch xuất khẩu  đạt 116,7 triệu USD, đạt 64,83% kế hoạch năm, tăng 86,55% so với cùng kỳ năm trước; Kim ngạch nhập khẩu thực hiện 108,8 triệu USD, đạt 136% kế hoạch năm, tăng 176,92% so với cùng kỳ năm trước; Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện đạt 99,36%.

Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Lãnh đạo phòng kinh tế và Hạ tầng các huyện đã tham gia các ý kiến đóng góp vào báo cáo và đánh giá những mặt đạt được và chưa được của ngành trong 6 tháng đầu năm và đưa ra các ý kiến bổ sung vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương đánh giá cao kết quả thực hiện của ngành trong 6 tháng đầu năm. Để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đồng chí yêu cầu tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.Tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015-2020; Đôn đốc thành lập lại các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Tạp trung tổ chức tốt hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc- Hòa Bình 2015; Triển khai Đề án phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm; Nâng cao chất lượng nguồn điện, đảm bảo cung cấp an toàn, ổn định và liên tục, tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Tổ chức tuyên truyền về chính sách và các quy định về Luật Lao động cho người lao động và sử dụng lao động trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Phối hợp phòng chống dịch bệnh trên gia súc và gia cầm...

Tại Hội nghị, Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho: 03 tập thể lao động xuất sắc và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014.

(Ngày 13/7/2015)

 ảnh làm việc

 Đ/c Vũ Mai Hồ - TUV, Giám đốc Sở phát biểu tại buổi làm việc

với UBND huyện Yên Thủy

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Sở Công Thương đã có buổi làm việc với UBND các huyện, thành phố trong tháng 5/2015 nhằm nắm bắt tình hình công tác quản lý nhà nước về công thương và chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Làm việc với các huyện, thành phố có đồng chí Vũ Mai Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Sở Công Thương, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các huyện, thành phố; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thành phố.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố báo cáo về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương trên địa bàn huyện, thành phố và ý kiến phát biểu của các đồng chí tại buổi làm việc. Đồng chí Vũ Mai Hồ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương trên địa bàn các huyện, thành phố. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, Giám đốc Sở đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

         - Về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Quan tâm đến công tác rà soát quy hoạch các cụm công nghiệp; tình hình triển khai các dự án công nghiệp; tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; công tác khuyến công địa phương; tiếp tục triển khai các thủ tục thành lập lại Cụm công nghiệp theo quy định. Đề nghị UBND các huyện chỉ đạo phát triển các Cụm công nghiệp, triển khai thu hút đầu tư. Thành lập Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg về ban hành Quy chế Quản lý Cụm Công nghiệp.

          - Về lĩnh vực quản lý điện năng: Đẩy mạnh công tác bàn giao công trình điện, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ các công trình điện gửi Sở Công Thương trình UBND tỉnh Quyết định bàn giao vốn và tài sản cho ngành điện quản lý. Tăng cường công tác quản lý, vận hành để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên địa bàn; Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Điện lực huyện, thành phố kiểm tra, rà soát hiện trạng lưới điện, đề xuất Công ty Điện lực Hòa Bình xây dựng Kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

- Về lĩnh vực thương mại: Đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở trong công tác QLNN về Chợ theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và phát triển Chợ. Các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư và phát triển chợ. BCĐ 389/ĐP huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiếm soát thị trường nhằm ổn định thị trường, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; công tác quản lý các mặt hàng kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh.

 - Về lĩnh vực khai thác khoáng sản, an toàn thực phẩm: Đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; hướng dẫn các đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

 - Về xây dựng tiêu chí nông thôn mới (tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7): Đề nghị UBND huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 7 (chợ nông thôn) trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện. Đặc biệt, chỉ đạo thực hiện các xã có chợ hoặc có quy hoạch chợ theo tiêu chí số 7.

 - Về công tác cán bộ: Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm hơn nữa trong việc tuyển dụng, đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương.

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212