TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 90 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
anh7 
 Khu công nghiệp Lương Sơn được đầu tư tương đối đồng bộ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 08 khu công nghiệp (hoàn thành việc lập và công bố quy hoạch chi tiết) với diện tích phê duyệt 1.672 ha. Trong đó 07 khu công nghiệp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, riêng khu công nghiệp Lương Sơn quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000. Theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh Hòa Bình có 21 cụm công nghiệp với diện tích là 663 ha. Trong đó năm 2015 đã thành lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 13 cụm công nghiệp với diện tích 312,6 ha, giai đoạn 2016-2020 bổ sung 08 cụm công nghiệp với diện tích 350,4 ha. 

Ngày 11/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 35/2015/QĐ- UBND, Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày ký.

Ngày 11/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số

35/2015/QĐ- UBND, Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận

hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quyết định

này có hiệu lực sau 10 ngày ký. 

Trong tháng 10/2015, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định.

công ty may đức giang 
 Công ty may Đức Giang (huyện Lạc Thủy) đi vào hoạt động ổn định sản xuất, tạo việc làm cho trên 300 lao động địa phương

 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và đạt được những kết quả tích cực, có 12/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Kết quả đó tạo nền tảng để tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tiếp theo

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212